Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Ptasie spacery / Dom Ekologii

Poznajmy razem skrzydlatych mieszkańców
Dolinki Służewieckiej!

Na zdjęciu kaczki ukrywające się w trzcinach. Ptasie Spacery są organizowane w celu przybliżenia mieszkańcom Warszawy przyrody unikalnego parku Dolinka Służewska, będącego pozostałością doliny dawnej rzeki Sadurki. Uczestnicy spacerów poznają występujące w paru gatunki ptaków lęgowych i przelotnych, a także typy siedlisk oraz gatunki roślin i zwierząt i powiązania pomiędzy nimi. Dzięki cykliczności spacerów mogą śledzić zmiany zachodzące w przyrodzie w kolejnych porach roku. Podczas każdego spaceru omawiane jest inne zagadnienie, a ich tematyka jest zbieżna z tematem miesiąca w SDK.

Spacery prowadzi Sławomir Kasjaniuk z Warszawskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Wyniki ptasich obserwacji są wprowadzane do portalu Ornitho.pl.W roku 2021, planujemy ...

14 lutego, g. 12:00 : Zachowania lęgowe ptaków

Dowiemy się, które ptaki tworzą monogamiczne pary na całe życie, a które preferują związki bardziej „otwarte”, jak samce zdobywają serca swoich wybranek i czy właśnie w tym celu szpaki naśladują alarmy samochodowe, a dzięcioły bębnią w metalowe latarnie.

Na budynkach SDK powiesimy też wykonane przez pracowników SDK i przekazane przez mieszkańców budki lęgowe dla wybranych gatunków ptaków oraz nietoperzy, zachęcając je do zostania naszymi skrzydlatymi sąsiadami.

14 marca, g. 12:00 : Przystosowania do latania

Każdy wie, że ptaki latają, bo mają skrzydła... Jednak posiadają one wiele różnych przystosowań, dzięki którym mogą unosić się w powietrzu. Niektóre gatunki są naprawdę wspaniałymi lotnikami, odbywającymi dalekie i długie podróże. Dzięki zdolności lotu ptaki stanowią natchnienie dla artystów i inspirację dla konstruktorów.

11 kwietnia, g. 12:00 : Budowa gniazd

Budowane na lądzie i wodzie, ukryte w dziuplach lub eksponowane na budynkach, misterne bądź skromne – ptasie gniazda dają schronienie pisklętom umożliwiając przetrwanie gatunku. Po kształcie gniazda, użytym budulcu czy jego umiejscowieniu możemy rozpoznać gatunek ptaka, który je zbudował. Budowane są co roku lub służą wiele lat.

9 maja g. 12:00 : Jak liczymy ptaki?

Ptaki liczymy na różne sposoby. Staramy się poznać liczbę osobników lub par danego gatunku, liczbę gatunków lęgowych oraz występujących na danym terenie, a czasami liczbę gniazd. Dzięki liczeniu ptaków możemy rozpoznać gatunki zmniejszające swoją liczebność, przyczyny tego stanu oraz podjąć działania zapobiegawcze, chroniąc je.

13 czerwca, g. 12:00 : Ptaki Warszawy

Dzięki prowadzonym od lat obserwacjom ptaków w Warszawie i powstałym na tej podstawie opracowaniom wiemy, jakie gatunki występują w stolicy i jak zmienia się ich liczba. Obecnie w ciągu roku w naszym mieście można zaobserwować ponad 200 gatunków ptaków. Niestety są takie, których już tu nie spotkamy, ale ich miejsce zajmują nowi przybysze.

11 lipca, g. 12:00 : Ochrona strefowa

W przypadku wybranych rzadkich gatunków ptaków realizuje się tzw. ochronę strefową. Polega ona na wyznaczaniu wokół miejsc gniazdowania stref ochrony całorocznej lub okresowej, w których działalność ludzka jest ograniczona. W zależności od gatunku, strefy te mogą mieć różną wielkość oraz okres obowiązywania.

8 sierpnia, g. 12:00 : Owadzia dieta

Owady stanowią bardzo ważny składnik diety ptaków. Jedne gatunki odżywiają się nimi przez cały rok, inne w niektórych porach roku przestawiają się na dietę bardziej roślinną, jeszcze inne tylko karmią nimi pisklęta. Są też ptaki wyspecjalizowane – ich zasadniczym pokarmem są owady należące tylko do wybranych gatunków.

12 września, g.12:00 : Migracje a zmiany klimatu

Postępujące ocieplenie klimatu powoduje zmiany w zachowaniach ptaków, m.in. zaprzestanie migracji oraz przesuwanie się granic występowania gatunków. Wiele ptaków postanowiło zrezygnować z corocznych wędrówek i zostaje w Polsce na zimę, są też takie, które kolonizują nasz kraj, choć wcześniej występowały w cieplejszych, południowych regionach naszego kontynentu.

10 października, g.12:00 : Leśne dziuplaki

Część ptaków gniazda zakłada wyłącznie w dziuplach, zapewniających świetne schronienie przez drapieżnikami. Nazywamy je dziuplakami i dzielimy na pierwotne i wtórne. Te pierwsze kują dziuple samodzielnie, drugie korzystają z ich pracy, zajmują też szczeliny i otwory powstałe bez udziału ptaków. Namiastką dziupli są budowane i wieszane przez ludzi budki lęgowe.

14 Listopad, g.12:00 : Zabójcze śmieci

Wszędobylskie śmieci to poważne zagrożenie dla ptaków, mogące prowadzić nawet do ich śmierci. Znajdowane są w układach pokarmowych martwych osobników, stanowią budulec gniazd. Wiele ptaków wśród odpadów poszukuje pożywienia, dlatego wysypiska śmieci stanowią często miejsca ich koncentracji, zwłaszcza zimą, gdy naturalna baza pokarmowa jest ograniczona.

12 grudnia, g.12:00 : Czy dokarmiać ptaki?

Dokarmianie ptaków to zagadnienie dość kontrowersyjne, a zdania ornitologów na ten temat są podzielone. Jeżeli dokarmiamy ptaki, warto jednak pamiętać o paru podstawowych zasadach, by im nie zaszkodzić i dostarczać dostosowany dla nich pokarm. Gdy dokarmiamy zimą, z nastaniem mrozów lub przy opadach śniegu, musimy to robić systematycznie.

 Na zdjęciu dwie kaczki siedzące na fragmencie pomostu na wodzie. Na zdjęciu płynąca kaczka, która zanurza dziób w wodzie. Na zdjęciu mały ptaszek siedzący na gałęzi.

Informacje

  • Prowadzenie:  Sławomir Kasjaniuk
  • Park przy SDK
  • Każda, druga niedziela w miesiącu, w godz. 12:00 -15:00 
  • Wiek: rodzinne
  • Koszt: bezpłatne
  • Maksymalna ilość uczestników: brak
  • Informacje:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uczestnika zajęć obowiązuje REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ (materiały do pobrania)
Uczestnika obowiązuje opłacanie zajęć do 5-go dnia miesiąca:

- przez serwis internetowy Strefazajęć.pl (www.strefazajec.pl), wykonując PRZELEW na podany numer konta w serwisie
- lub gotówką w kasie SDK: poniedziałek - piątek w godzinach 11:00-15:00