Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Przyrodnicze wtorki z ekspertem / Dom Ekologii

Przyrodnicze wtorki z Ekspertem

to cykliczne spotkania z ekspertami stanowiące kulminację miesiąca poświęconego danej tematyce. Prowadzącymi są uznani specjaliści, dzielący się wiedzą na temat otaczającej nas przyrody i jej ochrony, w sposób zrozumiały dla każdego! Podają fakty i rozprawiają się z mitami. Na spotkaniach eksperci przybliżą swoje wieloletnie obserwacje świata natury, opowiedzą o badaniach naukowych i wyzwaniach, które stoją przed nami jako jednostkami i całym społeczeństwie w kontekście zmian klimatu.


Przyrodnicze wtorki z ekspertem w 2021 r
mają miejsce w każdy ostatni wtorek miesiąca:

luty / woda

Przyrodniczy wtorek z Ekspertem #1: O wodzie, retencjach i mokradłach / ekspert: Wiktor Kotowski - dr hab. prof. UW 

marzec / powietrze

Przyrodniczy wtorek z ekspertem #2: Zanieczyszczenie powietrza – czy wiemy o czym mówimy? / ekspert: Krzysztof Skotak

kwiecień / gleba

Przyrodniczy wtorek z ekspertem #3: Gleba w Permakulturze / ekspert: Wojciech Górny

maj / bioróżnorodność

Przyrodniczy wtorek z ekspertem #4: Czerwona lista ptaków Polski / ekspert: Tomasz Chodkiewicz