Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Przyrodnicze wtorki z ekspertem / Dom Ekologii

Przyrodnicze wtorki z Ekspertem

to cykliczne spotkania z ekspertami stanowiące kulminację miesiąca poświęconego danej tematyce. Prowadzącymi są uznani specjaliści, dzielący się wiedzą na temat otaczającej nas przyrody i jej ochrony, w sposób zrozumiały dla każdego! Podają fakty i rozprawiają się z mitami. Na spotkaniach eksperci przybliżą swoje wieloletnie obserwacje świata natury, opowiedzą o badaniach naukowych i wyzwaniach, które stoją przed nami jako jednostkami i całym społeczeństwie w kontekście zmian klimatu.Przyrodnicze wtorki z ekspertem w 2021 r
mają miejsce w każdy ostatni wtorek miesiąca.

Odbyły się (zobacz zarejestrowane prelekcje):

luty / WODA

Przyrodniczy wtorek z Ekspertem #1: O wodzie, retencjach i mokradłach / ekspert: Wiktor Kotowski - dr hab. prof. UW 

marzec / POWIETRZE

Przyrodniczy wtorek z ekspertem #2: Zanieczyszczenie powietrza – czy wiemy o czym mówimy? / ekspert: Krzysztof Skotak

kwiecień / GLEBA

Przyrodniczy wtorek z ekspertem #3: Gleba w Permakulturze / ekspert: Wojciech Górny


maj / BIORÓŻNORODNOŚĆ

Przyrodniczy wtorek z ekspertem #4: Czerwona lista ptaków Polski / ekspert: Tomasz Chodkiewicz


czerwiec / SUWERENNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWA

Przyrodniczy wtorek z ekspertem #5: Spotkanie z Kooperatywą Spożywczą „Dobrze”

 

lipiec / PRZYRODA CHRONIONA

Przyrodniczy wtorek z ekspertem #6: Ochrona różnorodności Kampinoskiego Parku Narodowego / ekspertka: Anna Kębłowska


sierpień / OWADY

Przyrodniczy wtorek z ekspertem #7: Owady zapylające z miastach / ekspert: dr hab. Tomasz Mokrzycki

wrzesień / KLIMAT

Przyrodniczy wtorek z ekspertem #8: Klimat. Najnowsze badania i alerty. / ekspert: Marcin Popkiewicz