Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

O nas

RODO oraz monitoring wizyjny w placówce SDK

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich państwach członkowskich UE weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). W celu dostosowania się do nowego otoczenia prawnego przekazujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane w naszej jednostce.

Z poważaniem
Zespół Służewskiego Domu Kultury

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa
  Kontakt: (22)843-91-01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Inspektor danych osobowych
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (p. Maksymilian Michalski)

 3. Cel przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych i komercyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym i ekologicznym, w szczególności z:
  • kontaktem ze Służewskim Domem Kultury;
  • umowami pracowniczymi, w tym rekrutacji;
  • umowami cywilno-prawnymi;
  • uczestnictwem w warsztatach, w tym rekrutacji na warsztaty;
  • uczestnictwem w konkursach i festiwalach;
  • korzystaniem z pozostałej oferty SDK (wypożyczenia roweru cargo, korzystanie z ogniska);
  • zapewnieniem bezpieczeństwa osobom i mieniu SDK;
  • wysyłką informacji dot. oferty SDK
  • korzystaniem z serwisu WWW oraz analizą ruchu na stronie (więcej: Polityka prywatności www)
  • organizacją wydarzeń;
  • wypożyczeniem sprzętu SDK;

 4. Podstawa prawna
  Państwa dane przetwarzamy na podstawie
  • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz.495);
  • art. 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO - na podstawie wydanej przez Państwa zgody;
  • art. 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia RODO - przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;
  • art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze;
  • art. 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;

 5. Jakie dane przetwarzamy?
  Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych:
  • dane ogólne (imię, nazwisko);
  • dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail);
  • dane identyfikacyjne (numer PESEL)
  • dane finansowe (numer rachunku bankowego);
  • wizerunek utrwalany przez monitoring wizyjny (bez rejestracji dźwięku);
  • wizerunek utrwalany podczas wydarzeń/warsztatów;
  • numery IP; 

 6. Odbiorcy danych
  Dane przekazywane będą jedynie uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (ZUS, US) oraz instytucjom takim jak: bank właściciela danych, firmy ubezpieczeniowe (w przypadku osób posiadających polisy ubezpieczeniowe); firma Juventus świadczącej usługi ochroniarskie; firma GnP - producent systemów sprzedaży biletów Biletyna.pl oraz zapisów na warsztaty StrefaZajęć.pl; The Rocket Science Group LL d/b/a Mailchimp i H88 s.a. (superhost.pl) zajmujących się odpowiednio wysyłką newsletteru oraz hostingiem. Dane mogą zostać również przekazane firmom odpowiedzialnym za konserwację oprogramowania księgowego czy sprzętu monitoringu wizyjnego, firmom organizującym szkolenia pracownicze; Dodatkowo firmom Google Inc. oraz Facebook.com;

 7. Okres przechowywania danych
  Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi odpowiednimi ustawami.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • do czasu wycofania zgody;
  • trwania wymiany korespondencji/współpracy oraz maksymalnie 3 lata w celach roszczeniowych;
  • czasu trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym odpowiednio minimum 5 lat (umowa cywilno-prawna) oraz minimum 50 lat (umowa pracownicza);
  • trwania warsztatów, konkursu, festiwalu;
  • czasu trwania oferowanej usługi;
  • dane z monitoring wizyjnego przetrzymywane są przez okres maksymalnie 6 tygodni;
  • czas trwania korzystania z newsletteru;
  • przez okres korzystania z serwisu oraz po jego zakończeniu maksymalnie 2 lata w celach sattystycznych;

 8. Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 9. Prawo do skargi
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. Informacja o zamiarze przekazania danych odbiorcy w państwie trzecim:
  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej - Google Inc. oraz Facebook.com z siedzibami w USA. Obie firmy przystąpiły do tzw. Tarczy prywatności EU-USA zapewniając odpowiednią ochronę prywatności i zabezpieczeń danych osobowych.

 11. Przetwarzanie zautomatyzowane oraz profilowanie
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy (np. udziału w zajęciach).


Bezpieczeństwo przetwarzania danych w SDK - informacja <kliknij>


Zobacz: Klauzula informacyjna dot. fanpage'a SDK na portalu Facebook.com

Zobacz: Klauzula informacyjna dot. strony SDK na portalu YouTube


 

Informacja dot. monitoringu wizyjnego w Służewskim Domu Kultury

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

Służewski Dom Kultury informuje, że teren oraz obiekty placówki są wyposażone w system monitoringu wizyjnego, rejestrujący kolorowy obraz 24 godziny na dobę. Kamery są wyposażone w czujniki aktywujące nagrywanie ruchem. System nie utrwala dźwięku.

Administratorem danych jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa, telefon (22) 843-91-01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane zbierane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz gości instytucji oraz ochronie mienia zgodnie z:

 • art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.);
 • art. 6 pkt. 1 lit f rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;
 • art. 5a ust. 5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259);

Przez obszar objęty monitoringiem rozumie się budynki domu kultury oraz teren wokół nich. Administrator ograniczył do minimum nagrywanie przestrzeni publicznej.

Przetwarzaniu podlega jedynie wizerunek osób przebywających na terenie SDK. Dane przechowywane są przez okres maksymalnie 6 tygodni. Dane będą przekazywane jedynie pracownikom firmy zajmującej się ochroną oraz konserwacją systemu monitoringu – agencji Juwentus oraz firmie UNITEC II Piotr Czajka. Dodatkowo organom prowadzącym postępowanie w sprawie ewentualnego zarejestrowanego zdarzenia, w szczególności policji, prokuraturze, sądom oraz osobom fizycznym na podstawie przepisów RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Administrator każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring, które zagrażają bezpieczeństwu oraz życiu, dokumentują akty wandalizmu czy kradzieży dla celów dowodowych na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich oraz organów prowadzących postępowania.

Ma Pan/Pani prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu; prawo dostępu do danych w uzasadnionych przypadkach; prawo żądania usunięcia danych dotyczących Pani/Pana ; prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych; prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas oraz do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

W sprawach związanych z Państwa danymi, ich przetwarzaniem oraz prawami przysługującymi Państwu, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(p. Maksymilian Michalski)