Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Klimatyczna ścieżka edukacyjna / Dom Ekologii

Klimatyczna ścieżka edukacyjna w Dolince Służewieckiej

We współpracy z Urzędem m. st. Warszawy, w ramach projektu ADAPTCITY, Fundacja Sendzimira przygotowała ścieżkę edukacyjną na temat adaptacji miasta do zmian klimatu. Jest ona skierowana do mieszkańców Warszawy w każdym wieku – od przedszkolaków, przez dzieci w wieku szkolnym i młodzież po dorosłych, w tym seniorów.

Zapraszamy na spacer!


Zdjęcie prezentujące początek ścieżki edukacyjnej. Na zdjęciu widać drewnianą tablicę informacyjną z opisem jak korzystać ze ścieżki. fot. Ł. WielgoŚcieżka ma ok. 850 m długości. Rozpoczyna się przy Służewskim Domu Kultury i kończy przy Stawie Służewieckim. Idąc ścieżką, odnajdujemy sześć kolejnych przystanków. Ich poszukiwanie jest formą gry terenowej na orientację – na każdym przystanku zawarta jest wskazówka, jak dotrzeć do kolejnego. W ten sposób park staje się przestrzenią edukacyjną, a poszukiwanie kolejnych, ukrytych w krajobrazie informacji i zadań stanowi dodatkową zachętę do eksploracji terenu i interakcji pomiędzy użytkownikami.

Poszczególne stacje ścieżki zostały wyposażone w zestawy czterech drewnianych słupków o różnych wysokościach, które są nośnikami treści edukacyjnych. Wysokość słupka odpowiada stopniowi trudności prezentowanych informacji i zarazem jest dostosowana do wzrostu użytkowników w danej grupie wiekowej.

Taki układ elementów pozwala na korzystanie ze ścieżki zarówno pojedynczym użytkownikom, jak też całym rodzinom lub grupom, w tym klasom w ramach lekcji w terenie. Słupki tworzą atrakcyjne, budzące ciekawość kompozycje przestrzenne, płynnie wpisujące się w parkowy krajobraz. Nie przesłaniają widoku na zieleń, jak typowe tablice edukacyjne.


Jakim zagadnieniom poświęcone są kolejne przystanki?Zdjęcie prezentuje tabliczkę informacyjną ścieżki. W tle widoczny Park Służewskiego Domu Kultury.

  1. Tablica startowa przybliża uczestnikom skutki zmian klimatu dla Warszawy.
  2. Drugi przystanek dotyczy roli ogrodnictwa miejskiego w adaptacji miasta do zmian klimatu, a położony obok ogródek społeczny przy Służewskim Domu Kultury stanowi doskonały przykład omawianych zagadnień.
  3. Trzeci przystanek wyjaśnia przyjazne dla klimatu i użytkowników elementy zrównoważonego budownictwa, na przykładzie rozwiązań wykorzystanych w budynku Służewskiego Domu Kultury.
  4. Czwarty przystanek znajduje się w Parku im. inż. P. Pawlukiewicza i omawia rolę drzew i roślinności parkowej w adaptacji miasta do zmian klimatu.
  5. Piąty przystanek znajdziemy na ciągu spacerowym nad Potokiem Służewieckim, przeczytamy na nim o kluczowej roli angażowania się różnych grup społecznych w działania adaptacyjne, dla zapewnienia bezpieczeństwa i wzrostu jakości życia.
  6. Szósty przystanek znajduje się obok małej elektrowni wodnej na Stawie Służewieckim. Jest to jeden z przykładów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w okolicy, bez których trudno mówić o przeciwdziałaniu i adaptacji miast do zmian klimatu.
  7. Ostatni przystanek znajdziemy przy Stawie Służewieckim, świetnym przykładzie błękitno-zielonej infrastruktury, który przeciwdziała miejskim powodziom; dowiemy się tutaj o roli retencji krajobrazowej w mieście.
  8. Zapraszamy do zabawy!  Orientacyjny czas przejścia ścieżki wraz z rozwiązaniem quizu to jedna godzina.

Ścieżka umożliwia też przeprowadzenie zajęć lekcyjnych w terenie, poświęconych adaptacji do zmian klimatu. Poniżej znajdują się materiały informacyjne dla nauczycieli.


Grafika prezentuje 4 logotypy partnerów projektu Klimatycznej ścieżki edukacyjnej. Są to (od lewej): Logo unijnego programu pod nazwą Life, logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, logo projektu organizowanego miasta stołecznego Warszawy pod nazwą Adaptcity oraz warszawskie logo Zakochaj się w Warszawie


Miasto stołeczne Warszawa od lipca 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej”, w skrócie ADAPTCITY.
W ramach projektu zostały przygotowane m.in.:


Uwaga:  Aby skorzystać ze ścieżki należy skorzystać z aplikacji do czytania kodów QR lub wpisać adres ręcznie.

Materiały informacyjne dla nauczycieli:

Uzupełnieniem do materiałów są:

Karty z treściami:

Karty z pytaniami:

Klucz odpowiedzi:

Zapraszamy do zabawy!