Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Spotkanie / Wykład

Ptasie rzadkości z Dolinki / z cyklu Ptasie Spacery

Wpis archiwalny

 14.04.2024 / niedziela / 12.00 

/ Park Dolinka Służewska / zbiórka w parku za SDK / wstęp wolny 

FB fanpageGREY
Spacer ornitologiczny po Dolince Służewskiej połączony z pogadanką o rzadkich ptakach odwiedzających park. 

O ptakach Dolinki Służewskiej wiemy całkiem sporo. W ostatnich latach w parku przeprowadzono dwie inwentaryzacje ornitologiczne oraz badanie Bioblitz. Lektura tych opracowań wskazuje na unikalny w skali Warszawy charakter Dolinki, będącej obszarem o bardzo wysokim bogactwie gatunkowym i liczebności awifauny zarówno w okresie lęgowym, jak i w czasie wiosennych i jesiennych przelotów oraz w okresie zimowym. Podczas spaceru skupimy się na ptakach przelotnych i zalatujących, bardzo nielicznych i spotkanych w parku wiosną – do grupy tej należą m.in. zielonka, krętogłów czy krzyżodziób świerkowy. Może uda nam się dopisać do tej listy kolejny gatunek?

 Na zdjęciu ilustrującym artykuł krzyżodziób świerkowy / foto za https://pixabay.com/Prowadzenie: Sławomir Kasjaniuk – członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, przewodnik kampinoski, od ponad 15 lat mieszkaniec Służewa. Organizator spotkań i spacerów przyrodniczych w Warszawie, Kampinoskim Parku Narodowym oraz nad Bzurą. Uczestnik ornitologicznych programów badawczych i monitoringowych.O cyklu:

Ptasie Spacery odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o g. 12. Organizowane są by przybliżyć mieszkańcom Warszawy przyrodę unikalnego Parku Dolinka Służewska, będącego pozostałością doliny dawnej rzeki Sadurki. Uczestnicy i uczestniczki spacerów poznają występujące w parku gatunki ptaków lęgowych i przelotnych, a także typy siedlisk oraz gatunki roślin i zwierząt i powiązania między nimi. Dzięki cykliczności spacerów uczestnicy i uczestniczki mogą śledzić zmiany zachodzące w przyrodzie w kolejnych porach roku.