Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Spotkanie / Wykład

Przyrodniczy wtorek z ekspertem #7: Owady zapylające w miastach. / ekspert: dr hab. Tomasz Mokrzycki

Wpis archiwalny

 24.08.2021 / wtorek. / g.19 

/ sala widowiskowa oraz transmisja online na profilu SDK na Facebook`u 
/ wstęp wolny
Link prowadzi do wydarzenia na FacebookuOwady zapylające kojarzymy najczęściej z pszczołami i trzmielami. Ale gatunków przenoszących pyłek roślin jest znacznie więcej. Jak im się powodzi w miastach?

Na te i podobne pytania spróbują odpowiedzieć dr hab. Tomasz Mokrzycki z SGGW oraz Barbara Płaskonka, magistrantka Wydziału Biologii UW. Opowiedzą o nowych metodach badawczych związanych badaniami nad transportem pyłku. Przybliżą rożne gatunki tzw. zapylaczy i pokażą, że niektóre żyją obok nas.


Od kilkudziesięciu lat możemy obserwować zmiany klimatyczne przejawiające się podniesieniem średniej temperatury powietrza i wydłużeniem sezonu wegetacyjnego. Jak na te zmiany reagują owady? Co już wiemy na ten temat? Wykład będzie pewną próbą odpowiedzi na te pytania.

dr hab. Tomasz Mokrzycki - Katedra Ochrony Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW, pracownik naukowo-dydaktyczny. Interesuje się owadami już od końca szkoły podstawowej. Najbardziej lubi chrząszcze. Bada ich rozmieszczenie, biologię, znaczenie w ekosystemach, a także je fotografuje. Miał okazję przyjrzeć im się dokładniej również w tropikalnych rejonach Afryki i Azji. Zajmuje się też edukacją entomologiczną, nie tylko studentów, ale wszystkich zainteresowanych. Jest opiekunem studenckiej Sekcji Entomologicznej Koła Naukowego Leśników, prowadzi zajęcia z entomologii, ochrony lasu i strategii obronnych owadów. Interesuje się relacjami pomiędzy ludźmi a owadami.

Barbara Płaskonka - studiuje biologię (specjalizacja – ekologia i ewolucja) na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską realizuje w Ogrodzie Botanicznym UW pod okiem dr inż. Katarzyny Roguz, gdzie jest też edukatorką – jej zadaniem jest m.in. oprowadzanie wycieczek. Prowadzi badania dotyczące transportu pyłku pomiędzy populacjami roślin z zieleni miejskiej. Chce sprawdzić, czy samochody, budynki itp. stanowią poważną przeszkodę dla zapylaczy i uniemożliwiają im transport pyłku między danymi populacjami. Dotychczas prowadziła badania na Fritillaria imperialis (szachownica cesarska) w centrum Warszawy. W najbliższym czasie przewiduje drugą część badań, najprawdopodobniej na żmijowcu (Echium vulgare). Transport pyłku bada przy pomocy kropek kwantowych (quantum dots).

 

"Przyrodnicze wtorki z Ekspertem" to cykliczne spotkania z ekspertami stanowiące kulminację miesiąca poświęconego danej tematyce. Prowadzącymi są uznani specjaliści, dzielący się wiedzą na temat otaczającej nas przyrody i jej ochrony, w sposób zrozumiały dla każdego! Podają fakty i rozprawiają się z mitami. Na spotkaniach eksperci przybliżą swoje wieloletnie obserwacje świata natury, opowiedzą o badaniach naukowych i wyzwaniach, które stoją przed nami jako jednostkami i całym społeczeństwie w kontekście zmian klimatu.