Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Spotkanie / Wykład

Pełzacze z Dolinki / spotkanie z cyklu Ptasie Spacery

 14.07.2024 / niedziela / 12 

/ Park Dolinka Służewska / zbiórka w parku za SDK / wstęp wolny 

FB fanpageGREY
Spacer ornitologiczny po Parku Dolinka Służewska. 

Pełzacz ogrodowy należy do ptasich mieszkańców Służewskiego Dom Kultury. To jeden z dwóch gatunków pełzaczy spotykanych w Polsce – drugim jest leśny. Jak je rozpoznać? Najłatwiej po głosie, ale oba gatunki różnią się także wyglądem, i nie chodzi tu jedynie o długość dzioba i tylnego pazura… Zapraszamy na terenową pogadankę o pełzaczach, podczas której dowiemy się, jak te ptaki zdobywają pokarm, gdzie zakładają gniazda, czy są zagrożone i jakie środowiska preferują, liczymy także na obserwacje lęgowych w Dolince pełzaczy ogrodowych.

Współorganizator: Warszawska Grupa OTOP.Prowadzący: 

Sławomir Kasjaniuk – członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, przewodnik kampinoski, od ponad 15 lat mieszkaniec Służewa. Organizator spotkań i spacerów przyrodniczych w Warszawie, Kampinoskim Parku Narodowym oraz nad Bzurą. Uczestnik ornitologicznych programów badawczych i monitoringowych.

O cyklu:

Ptasie Spacery odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o g. 12. Organizowane są by przybliżyć mieszkańcom Warszawy przyrodę unikalnego Parku Dolinka Służewska, będącego pozostałością doliny dawnej rzeki Sadurki. Uczestnicy i uczestniczki spacerów poznają występujące w parku gatunki ptaków lęgowych i przelotnych, a także typy siedlisk oraz gatunki roślin i zwierząt i powiązania między nimi. Dzięki cykliczności spacerów uczestnicy i uczestniczki mogą śledzić zmiany zachodzące w przyrodzie w kolejnych porach roku.