Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Spotkanie / Wykład

Dzikie gęsi w Polsce – jakie, kiedy, gdzie i ile? / spotkanie z cyklu Przyrodniczy wtorek z ekspertem

   26.03.2024 / wtorek / 19.00 

/ offline: sala widowiskowa z publicznością / wstęp wolny 
/ online: transmisja  na profilu SDK na Facebooku   


Link prowadzi do wydarzenia na Facebooku


Podczas prelekcji zobaczymy, jakie gatunki gęsi występują w Polsce, jak je rozpoznać i gdzie można je spotkać. 

Migracja dzikich gęsi należy do najbardziej spektakularnych przyrodniczych zjawisk, jakie można zobaczyć w naszym kraju. Ale gęsi możemy u nas obserwować cały rok. Podczas prelekcji zobaczymy, jakie gatunki gęsi występują w Polsce, jak je rozpoznać i gdzie można je spotkać. Dowiemy się, dlaczego Polska jest ważnym miejscem na trasie ich migracji, a także skąd przylatują do nas wielotysięczne stada, które możemy spotkać od jesieni do wiosny. Przyjrzymy się w życiu gęsi podczas wędrówki, zobaczymy jak i kiedy najlepiej obserwować je w terenie, a nawet jak można policzyć te - zdawałoby się niepoliczalne - stada. 

Na zdjęciu w plenerze Bartosz SmykEkspert: Bartosz Smyk – ornitolog, przyrodnik, popularyzator przyrody, od 2020 roku pracownik (wcześniej członek i wolontariusz) Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, pracuje w zespole Monitoringu Ptaków Polski i administracji portalu Ornitho.pl. Przez wiele lat związany ze Śląskim Regionem Ornitologicznym jako współpracownik Kartoteki Awifauny Śląska, redaktor czasopisma Ptaki Śląska, członek władz Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego i wolontariusz Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego przy rezerwacie Stawy Milickie. Organizator liczeń gęsi na Śląsku i współkoordynator Monitoringu Noclegowisk Gęsi. Autor i współautor artykułów ornitologicznych, przewodnik przyrodniczy, obrączkarz.Na zdjęciu w plenerze Sławek Kasjaniuk z lornetkąProwadzenie: Sławomir Kasjaniuk  –  członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, przewodnik kampinoski, od ponad 15 lat mieszkaniec Służewa. Organizator spotkań i spacerów przyrodniczych w Warszawie, Kampinoskim Parku Narodowym oraz nad Bzurą. Uczestnik ornitologicznych programów badawczych i monitoringowych.

Zdjęcie gęsi użyte do zilustrowania artkułu autorstwa Leszka Dudusia


O cyklu Przyrodniczy wtorek z ekspertem:

W każdy ostatni wtorek miesiąca zapraszamy uznanych specjalistów i specjalistki, którzy dzielą się wiedzą na temat otaczającej nas przyrody i jej ochrony, w sposób zrozumiały dla każdego. Podają fakty i rozprawiają się z mitami. Na spotkaniach eksperci i ekspertki przybliżają swoje wieloletnie obserwacje świata natury, opowiadają o badaniach naukowych i wyzwaniach, które stoją przed nami jako jednostkami i całym społeczeństwem w kontekście zmian klimatu.


Po wykładach zapraszamy do zadawania pytań prowadzącemu/prowadzącej.
Pytajmy u źródła! 

Nagrania video Przyrodniczych Wtorków z Ekspertem