Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Spotkanie / Wykład

Przyrodniczy wtorek z ekspertem "Turnicki Park Narodowy – cenny fragment Puszczy Karpackiej"/ wykład

 25.10.2022 / wtorek./ g. 19 

/ offline: sala widowiskowa z publicznością / wstęp wolny 
/ online: transmisja  na profilu SDK na Facebook'u 


Link prowadzi do wydarzenia na Facebooku


 --

Społecznie projektowany Turnicki Park Narodowy obejmuje wyjątkowe fragmenty reliktowej Puszczy Karpackiej.

Idea ochrony tego miejsca sięga okresu międzywojennego. Niestety park do dzisiaj nie powstał, co sprawia, że ten cenny przyrodniczo obszar narażony jest na eksploatację i zniszczenie. Na terenie projektowanego parku przyrodnicy zinwentaryzowali ponad 6000 drzew o wymiarach pomnikowych, głównie jodeł i buków. Dlaczego cenne karpackie drzewostany nie zostały objęte ochroną?

Ekspert: Piotr Klub - leśnik, ekolog, przyrodnik, przedstawiciel Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, organizacji działającej na rzecz ochrony najcenniejszych przyrodniczo obszarów Polski.

Ilustracja artykułu: fot. Adam J. Ławnik za http://turnickipn.pl/aktualnosci/turnicki-park-narodowy-powinien-powstac-juz-teraz/


O cyklu:

W każdy ostatni wtorek miesiąca zapraszamy uznanyc specjalistów, naukowców, badaczy dzielących się wiedzą na temat otaczającej nas przyrody i jej ochrony, w sposób zrozumiały dla każdego! Podają fakty i rozprawiają się z mitami. Na spotkaniach eksperci przybliżą swoje wieloletnie obserwacje świata natury, opowiedzą o badaniach naukowych i wyzwaniach, które stoją przed nami jako jednostkami i całym społeczeństwie w kontekście zmian klimatu.


Po wykładach zapraszamy do zadawania pytań prowadzącemu/prowadzącej.
Pytajmy u źródła! 

Nagrania video Przyrodniczych Wtorków z Ekspertem