Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Relacje

4. Konkurs Pianistyczny im. Béli Bartóka / wyniki

Wpis archiwalny

4. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny dla dzieci i Młodzieży im. Beéli Bartoka zakończył się w niedzielę, 26 marca 2017 roku, uroczystą Galą podczas, której ogłoszono werdykt jury. Oto wyniki Konkursu:

Po przesłuchaniu 29 uczestników Konkursu, w dn. 25 marca 2017 roku Jury w składzie:

Karol Radziwonowicz (przewodniczący), Joanna Ławrynowicz-Just, Olga Łazarska, Lubow Nawrocka postanowiło przyznać:

W kategorii A (dzieci i młodzież ze szkół muzycznych posiadających uprawnienia szkół publicznych):

Grupa wiekowa I - do lat 9 (rocznik 2008 i młodsi)

I miejsce
nie przyznano

II miejsce
Urbańska Izabela
Zakrzewska Alicja

III miejsce
Damian Leśniewski

Wyróżnienia
Wiktoria Berak
Michalina Hrynkiewicz
Maksymilian Manicki

Grupa wiekowa II - do lat 12 (roczniki 2005 - 2007)

I miejsce
Białka Maria
Maria Widlarz

II miejsce
nie przyznano

III miejsce
Jakub Drabiński

Grupa wiekowa III - do lat 15 (roczniki 2002 - 2004)

nie było zgłoszeń

W kategorii B (dzieci i młodzież nieobjęte systemem szkolnictwa artystycznego - ogniska muzyczne, domy kultury, szkoły prywatne, nauka indywidualna itp.)

Grupa wiekowa I - do lat 10 (rocznik 2007 i młodsi)

I miejsce
Lena Wolszczak

II miejsce
Marcin Saja

III miejsce
Jakub Derelkowski
Jadwiga Werner

Grupa wiekowa II - do lat 15 (roczniki 2002 – 2006).

I miejsce
Amadeusz Maksymiuk

II miejsce
Marta Papojan

III miejsce
nie przyznano