Nagłówek artykułów

Konferencje

Power Shifts Academic Forum - wydarzenia towarzyszące

EURO SDK

O energii w sercu Polski
Pod koniec października tego roku zjadą do Warszawy studenci z kilkunastu europejskich krajów, aby wspólnie debatować nad przyszłością gospodarki energetycznej naszego kontynentu. W terminie od 22 do 30 października wezmą udział w konferencji organizowanej przez Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland przy współpracy z Fundacją Schwarzkopf i przy wsparciu Fundacji RWE -– Warsaw 2016 – Power Shifts Academic Forum.

Program wydarzenia, oprócz merytorycznej debaty, oferuje uczestnikom konferencji także wiele imprez towarzyszących. Młodzi europejscy parlamentarzyści będą mieli okazję nie tylko lepiej się poznać, ale i przybliżyć sobie wartości i zwyczaje swoich państw, pozbyć się uprzedzeń i zwiększyć swoją świadomość kulturową. Jedną z takich imprez towarzyszących będzie zorganizowany w Służewskim Domu Kultury Eurokoncert, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje różnorakie umiejętności artystyczne.

Warsaw 2016 – Power Shifts Academic Forum to wydarzenie organizowane przez Europejski Parlament Młodzieży (EYP), jedną z największych w Europie platform edukacyjnych, która gromadzi młodych ludzi z 40 państw zainteresowanych debatą nad aktualnymi problemami Unii Europejskiej. Mobilizuje europejskich uczniów i studentów do wspólnego działania w duchu tolerancji dla różnic kulturowych i szacunku dla odmienności poglądów, uczy nawiązywania kontaktów społecznych oraz kształcenia świadomości politycznej, umożliwia poznanie struktur europejskich, a przede wszystkim pokazuje, że można i że warto rozmawiać na każdy temat dotyczący każdego z krajów Europy.
W Warszawie 140 młodych europarlamentarzystów debatować będzie o energetyce. Energetyka bowiem to jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Podczas Warsaw 2016 – Power Shifts Academic Forum kwestie po¬lityki energetycznej będą omawiane na poziomie narodowym, europejskim oraz globalnym. Główny zamysł konferencji dotyczy trzech systemów zaopatrzenia energetycznego: opartego na energii jądrowej, na energii odnawialnej i na spalaniu węgla – na przykładzie trzech krajów, w których zdecydowanie dominuje jeden rodzaj produkcji – Francji, Niemiec i Polski. Uczestnicy podczas wydarzenia będą pracować w komisjach odwzorowujących komisje w Parlamencie Europejskim. Wspólnie będą próbować znaleźć rozwiązania aktualnych problemów związanych z produkcją i dystrybucją energii.
Świat, w którym żyjemy, jest przecież wspólny. Nie możemy zatem przechodzić obojętnie obok problemów, które dotyczą nas wszystkich, choćby pozornie wydawały się odległe. Kształtowanie świadomości młodych ludzi, między innymi na temat polityki energetycznej prowadzonej przez państwa, których jesteśmy obywatelami, powinno być jest jednym z priorytetów.
Honorowe patronaty nad projektem Warsaw 2016 – Power Shifts Academic Forum objęli: Minister Energii Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Tchórzewski, Minister Gospodarki i Energii Republiki Federalnej Niemiec Sigmar Gabriel, Minister Ekologii, Rozwoju Zrównoważonego i Energii Republiki Francuskiej Ségolène Royal, Europejski Komisarz ds. Energii Maroš Štefčovič, a także Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Ambasador Norwegii w Polsce Karsten Klepsvik.