Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Przyrodniczy wtorek z ekspertem #7: OWADY / ekspert: dr hab. Tomasz Mokrzycki

 31.08.2021 / wtorek / g.19 

transmisja online na profilu SDK na Facebook`u 
*w sytuacji zniesienia obostrzeń epidemicznych - s. widowiskowa
wstęp wolny


Czy w Polsce będziemy mogli usłyszeć cykady, czyli owady w obliczu zmian klimatycznych?

Od kilkudziesięciu lat możemy obserwować zmiany klimatyczne przejawiające się podniesieniem średniej temperatury powietrza i wydłużeniem sezonu wegetacyjnego. Jak na te zmiany reagują owady? Co już wiemy na ten temat? Czy możemy spodziewać się pojawienia w Polsce gatunków z cieplejszych regionów świata? Czy mogą one przynieść ze sobą choroby i stanowić zagrożenie dla naszych ekosystemów? Czy dla niektórych polskich owadów może być za gorąco? Wykład będzie pewną próbą odpowiedzi na te pytania.

Gościem spotkania będzie dr hab. Tomasz Mokrzycki,

Katedra Ochrony Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW. pracownik naukowo-dydaktyczny. Interesuje się owadami już od końca szkoły podstawowej. Najbardziej lubi chrząszcze. Bada ich rozmieszczenie, biologię, znaczenie w ekosystemach, a także je fotografuje. Miał okazję przyjrzeć im się dokładniej również w tropikalnych rejonach Afryki i Azji. Zajmuje się też edukacją entomologiczną, nie tylko studentów, ale wszystkich zainteresowanych. Jest opiekunem studenckiej Sekcji Entomologicznej Koła Naukowego Leśników, prowadzi zajęcia z entomologii, ochrony lasu i strategii obronnych owadów. Interesuje się relacjami pomiędzy ludźmi a owadami.