Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)
Kategoria: Ekologia

 08.08.2021 / niedziela / g.12   / Park Dolinka Służewiecka / zbiórka przy amfiteatrze SDK Owady stanowią bardzo ważny składnik diety ptaków. Jedne gatunki odżywiają się nimi przez cały rok, inne w niektórych porach roku przestawiają się na dietę bardziej roślinną, jeszcze inne tylko karmią nimi pisklęta. Są też ptaki wyspecjalizowane – ich zasadniczym pokarmem są owady należące tylko do wybranych gatunków. 

Kategoria: Ekologia

 11.07.2021 / niedziela / g.12   / Park Dolinka Służewiecka / zbiórka przy amfiteatrze SDK W przypadku wybranych rzadkich gatunków ptaków realizuje się tzw. ochronę strefową. Polega ona na wyznaczaniu wokół miejsc gniazdowania stref ochrony całorocznej lub okresowej, w których działalność ludzka jest ograniczona. W zależności od gatunku, strefy te mogą mieć różną wielkość oraz okres obowiązywania.