Przejdź do treści (Skrót: Ctrl+Shift+5)

Nagłówek artykułów

Ekologia

Stop polowaniom na ptaki / z cyklu „Ptasie spacery"

 10.09.2023 / niedziela / 12.00  

/ Park Dolinka Służewska / zbiórka przy amfiteatrze SDK / wstęp wolny 

FB fanpageGREY
Ptasi spacer po parku Dolinka Służewska, połączony z pogadanką na temat negatywnego wpływu polowań na ptaki. 

Na liście gatunków łownych wciąż znajduje się 13 gatunków ptaków. Do „zwierzyny drobnej”, na którą wciąż – w pewnych okresach – można polować, należą jarząbek, bażant, kuropatwa, gęgawa, gęś zbożowa, gęś białoczelna, krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica, grzywacz, słonka i łyska.
Na spacerze porozmawiamy o wpływie polowań na ptaki oraz o sytuacji poszczególnych gatunków ptaków łownych, także tych, których już w Polsce nie spotkamy. Jak co miesiąc przyjrzymy się też ptakom zamieszkującym Dolinkę SłużewskąWspółorganizator: Warszawska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.


slawek_inter.jpgProwadzenie: Sławomir Kasjaniuk – członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, przewodnik kampinoski, od ponad 15 lat mieszkaniec Służewa. Organizator spotkań i spacerów przyrodniczych w Warszawie, Kampinoskim Parku Narodowym oraz nad Bzurą. Uczestnik ornitologicznych programów badawczych i monitoringowych.

O cyklu:

Ptasie Spacery Ptasie spacery są organizowane by przybliżyć mieszkańcom Warszawy przyrodę unikalnego parku Dolinka Służewska, będącego pozostałością doliny dawnej rzeki Sadurki. Uczestnicy i uczestniczki spacerów poznają występujące w parku gatunki ptaków lęgowych i przelotnych, a także typy siedlisk oraz gatunki roślin i zwierząt i powiązania między nimi. Dzięki cykliczności spacerów uczestnicy i uczestniczki mogą śledzić zmiany zachodzące w przyrodzie w kolejnych porach roku.